Ceník

Ceník odvozu odpadních vod

Cena je vždy předmětem vzájemné dohody a vychází z konkrétní situace.
Na vyžádání Vám rádi sdělíme cenu nebo vypracujeme cenovou nabídku.

Základní kalkulace ceny vychází z:

cena za dopravu 45,- Kč/km
cena za nakládku, vykládku, práce v místě 2.200,- Kč/hod
cena za likvidaci splaškových odpadních vod z domovních jímek 70-110 Kč/m3
cena za likvidaci odpadu dle druhu likvidovaného odpadu

DPH odvozu odpadních vod je 15 %.

Odpad je posuzován dle jeho zařazení původcem odpadu do katalogového čísla odpadu a podle skutečného znečištění. Skutečné znečištění je třeba před předáním osobě oprávněné k likvidaci doložit rozborem.

 

Ceník autodopravy a materiálů

 

Cena je vždy předmětem vzájemné dohody a vychází z konkrétní situace.
Na vyžádání Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku.

Základní informace o cenách viz ceníky ke stažení v PDF formátu:

 

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte.