Odvoz odpadních vod – vyvážení jímek, odvoz fekálií, lapolů

 

 • fekální vůz DAF CF85 s objemem cisterny 15 m3 a výkonnou sací vývěvou Europe 145000 l/min.,
  zajišťující rychlý odvoz odpadních vod
 • odvoz odpadních vod – vyvážení jímek včetně likvidace odpadních vod
 • okruh působnosti – Praha a Střední Čechy
 • stanoviště vozů – Zdiměřice – Jesenice u Prahy (Praha-západ)
 • smluvní výpustní místa odpadních vod s Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s.

Odvoz odpadních vod, nakládání s odpady – cisterny + kontejnery

 

Autodoprava – sklápěče + kontejnery

 

 • autodoprava materiálu nákladními sklápěcími a kontejnerovými vozidly
 • pronájem kontejnerů na odpad

Zemní práce

 

 • zakládání staveb, realizace výkopů, skrývek, bazénů

Doprava materiálu

 

 • písek, štěrk, kačírek, recyklát
 • zemina, kompostovaná zemina (tříděná certifikovaná zemina)
 • mulčovací kůra

 Ukládka zeminy

Zakládání zahrad a parkových ploch

 

Sekání a mulčování parcel

 Dovoz okrasných kamenů

 

 • doprava okrasných kamenů z lomů a jejich umístění

Okrasné kameny v nabídce:

 • pískovec
 • vápenec
 • břidlice
 • žula
 • opuka
 • melafír
 • říční kameny a další